Akryl

Akryl er en polymer af methylmethacrylat, derfor forkortelsen PMMA. Akryl er termoplastisk, hvilket betyder at det er en plasttype, der bliver formbar ved opvarmning, og samtidig bliver til et fast materiale ved nedkøling. Det er muligt at bearbejde akryl på flere forskellige måder, da det både kan sprøjtestøbes, termoformes, samt støbes i form, baseret på monomeren MMA.

Akryl som alternativ til glas

Akryl (PMMA plast) anvendes ofte i stedet for glas, da der er tale om en plasttype, der er lige så klar som glas, men som samtidig har en langt mindre vægt en glas, samt en langt højere slagstyrke, hvilket i mange tilfælde er yderst fordelagtigt. Dog har akryl en langt mindre modstandsdygtighed over for ridser, og det er derfor, i visse tilfælde, ikke fordelagtigt at anvende akryl frem for glas, da glas i langt mindre grad bliver ridset – eksempelvis vil det ikke være fordelagtigt at anvende akryl til frontruder i biler, da disse, i så fald ville blive ridset af blandt andet vinduesviskere, isskrabere og andet.

Støbt akryl og ekstruderet akryl   

Som udgangspunkt produceres akryl i to standard-udgaver – støbt akryl og ekstruderet akryl.

Støbt akryl dannes ved at akrylens bestanddele kommes i forme, hvor der opstår en kemisk proces – denne proces skaber et homogent materiale, for hvilket det gør sig gældende, at materialet har ens egenskaber i samtlige retninger. Et eksempel på et materiale baseret på støbt akryl, kunne være akrylplader, som dannes ved formning mellem to glasplader.

Ekstruderet akryl dannes ved en kemisk proces, hvor bestanddelene (akrylmassen) kontinuerligt presses gennem en form – at akrylmassen kontinuerligt presses gennem formen, frem for blot at blive hældt i en form, skaber et heterogent materiale, hvor egenskaberne for dette svinger alt efter retning.

For begge typer akryl gælder det, at de har hver deres fordele og ulemper – blandt disse kan eksempelvis nævnes at ved bukning af akryl plader, er der forskel på, hvordan en ekstruderet akryl plade bøjes, alt efter hvilken retning den bøjes i, hvorimod dette ikke har nogen betydning for en støbt akrylplade. Derimod svinger akrylplader i støbt akryl mere i tykkelsen, end plader i ekstruderet akryl – støbt akryls svingninger i tykkelsen ligger på 15%, for en 3 mm plade, hvor svingningerne for en ekstruderet plade, ligger på omkring 5%.

Udfordringer ved anvendelse af akryl

Det er vigtigt at være opmærksom på, at akryl ikke er modstandsdygtig over for stærke syrer og baser, samt polære opløsningsmidler, og det bør derfor ikke komme i kontakt med disse.

Det er derudover også vigtigt at være opmærksom på akryls overfølsomhed over for skiftende temperaturer. Akryl udvider sig eksempelvis 5 gange så meget som metal, ved opvarmning, og grundet denne store overfølsomhed over for varme, er det vigtigt at være påpasselig med, hvad akrylen sættes i forbindelse med, da der kan være risiko for at akrylen sprænges i tilfælde af opvarmning, hvor de omkringværende materialer ikke giver sig, i samme grad som akrylen. Til trods for dette anvendes akryl ofte til eksempelvis måleinstrumenter, da akrylens dimensioner ikke ændrer sig meget, såfremt det ikke udsættes for ovenstående.