Plastsvejsning/limning

Plast i flere forskellige typer, er noget af det mest holdbare materiale der findes, meget af det er på niveau med, eller sågar bedre end materialer som eksempelvis stål, beton og jern. At plast er et så holdbart og stærkt materiale forudsætter også at plastdele, der skal kobles sammen med andre plastdele, bliver sammensat på bedste vis, således at plastprodukterne bibeholder den samme holdbarhed og styrke, til trods for at der er flere samlinger i produktets konstruktion.

Der findes flere teknikker inden for plastsvejsning, heriblandt;

 

  • Varmluftsvejsning
  • Ekstrudersvejsning
  • Muffesvejsning
  • Elektrosvejsning
  • Stuksvejsning

 

Ved svejsning af plast til eksempelvis kar, tanke og andre beholdere samt forskellige industrielle plastkonstruktioner, benyttes ofte varmluftsvejsning eller ekstrudersvejsning – yderligere benyttes disse typer svejsning også til svejsning af større rørkonstruktioner.

Drejer det sig om svejsning af mindre rørkonstruktioner, benyttes ofte muffesvejsning, stuksvejsning og elektrosvejsning.

Svejsning af plast foregår med de bedste teknikker og maskiner, for at sikre den bedste svejsning af forskellige plasttyper og -konstruktioner.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilket plastmateriale der arbejdes med ved plastsvejsning, da dette har betydning for svejseprocessen.

Ved fremstilling af plastkonstruktioner, der skal kunne holde på forskellige væsker og andet materiale, eksempelvis rør, kar og andre beholdere, vil det være fordelagtigt, at benytte sig af plastsvejsning, og ligeledes vil plastsvejsning være en fordel ved fremstilling af plastkonstruktioner, der vil blive udsat for en vis belastning belastning, da svejsningen skaber en yderst stærk konstruktion.

Svejsning af plast

Ved plastsvejsning af dele, der er fremstillet af termoplastiske materialer, er det netop de termoplastiske egenskaber hos materialet, der gør det muligt at plastsvejse. Ved plastsvejsning opvarmes plastmaterialet så den termoplastiske tilstand opnås. På dette termoplastiske stadie er molekylerne i plasten flydende, hvilket gør det muligt, ved det rette pres på de to materialer, der skal svejses sammen, at få delenes molekyler til at binde sig sammen. Ved efterfølgende nedkøling, er de to plastdele nu svejset sammen i en stærk konstruktion, og kan anvendes til det pågældende formål.  

Limning af plast

Limning af plast er en mere kompleks opgave, når det kommer til at skabe en pæn og holdbar konstruktion. Dette skyldes at det på de fleste plasttyper er svært, at få en jævn limsamling, særligt på mindre limflader, hvilket blandt andet er med til at gøre det sværere, at opnå samme styrke og holdbarhed som ved svejsning. Det er ikke umuligt, at lime flere forskellige plasttyper, men der er dog enkelte, der er mere velegnede til limning end andre, og det kommer derfor også meget an på, hvad konstruktionen skal benyttes til.

De mest velegnede plasttyper til limning er PMMA (Akryl) og PC (Polycarbonat). PMMA kan limes således at samlingerne, og dermed konstruktionen, bliver stort set lige så stærk som selve plasten. Limning af plastkonstruktioner kræver en del forberedelse, blandt andet fordi plastfladerne, der skal limes, skal være helt rengjorte for både snavs, fedt og lignende, for at sikre den bedste klæbning.

Limning af plast foregår ofte med limprodukter indeholdende et opløsningsmiddel, som går ind og virker med plasten, hvorefter plastdelene trykkes sammen således at delene, når limningen er hærdet, hænger sammen i en samlet konstruktion.

Maskine udklip

Kontakt os idag

Telefon: (+45) 75 53 41 66
Email: rsip@rsip.com

Se mere inden for CNC bearbejdning: