Horisontal- og vertikalsave

Vi har et ”snedkeri” med en maskinpark bestående af horisontal- og vertikalsave, CNC styret profilfræser, tykkelseshøvl mv.